Wnioski o podnajem lokali mieszkalnych należy składać w terminie od 14 do 30 września 2020r.

Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj. deklarację o wysokości dochodów
potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie sześć miesięcy
/marzec, kwiecień maj, czerwiec, lipiec, sierpień 2020r/.
oraz oświadczenie o stanie majątkowym swoim i swojego gospodarstwa domowego. - Pobierz
W innych przypadkach wnioski nie będą rozpatrywane.

Lista lokali przeznaczonych do zawarcia umów podnajmu lokali mieszkalnych w budynku wybudowanym w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkalnego
finansowanego ze środków Funduszu Dopłat w Bielawie - Pobierz

Regulamin kwalifikacji osób do podnajmu lokali mieszkalnych w budynku wybudowanym w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkalnego
finansowanego ze środków Funduszu Dopłat w Bielawie - Pobierz

Jednocześnie informujemy, iż czynsz za podnajem lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Techników 8 w Bielawie wynosił będzie 9,36zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.