Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przypomina wszystkim mieszkańcom, że najbliższa objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon (z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym) odbędzie się w naszym mieście...
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku, poza wyznaczonymi terminami zbiórek, nie wolno gromadzić w pojemnikach na odpady i przy nich: mebli, gruzu, sprzętu elektrycznego itp.Rozwiązaniem jest skorzystanie z Punktu...