Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych przypomina o całkowitym zakazie wyrzucania pod pojemniki na odpady komunalne: gruzu, mebli, zużytego sprzętu elektronicznego, opon – wszystkie te odpady należy oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) ul. Ceglana 2 w Bielawie. PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00
oraz w soboty w godz. 8:00-16:00.
Istnieje możliwość wystawienia rzeczy podczas objazdowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i opon
 
(z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym).
Najbliższa zbiórka na terenie Gminy Bielawa odbędzie się w dniu 1 kwietnia (środa).
 
 ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZ. 7:00 W DNIU ZBIÓRKI LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.
 
 
Najbliższa zbiórka na terenie Gminy Bielawa odbędzie się w dniu 1 kwietnia (środa).
 
 
ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ DO GODZ. 7:00 W DNIU ZBIÓRKI LUB DZIEŃ WCZEŚNIEJ.