Laboratorium Pomiarowe DUARTE informuję, iż w dniach 08-09.04.2020 r. zaplanowane zostały pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Bielawa.
Pomiary pola elektromagnetycznego zostały zlecone przez właściciela instalacji: Orange Polska S.A. i związane są z przeprowadzona modernizacją instalacji.
Instalacja znajduje się pod adresem: ul. Strażacka, dz. nr 56/56, 58-260 Bielawa.
Pomiary obejmują obszar ok. 500 m od tej instalacji.
W związku z powyższym zwracamy się do okolicznych mieszkańców/ użytkowników o udostępnienie lokalu (dostępu do okna, balkonu, bądź tarasu)  w celu przeprowadzenia pomiarów. 
Zgoda na dostęp ma charakter dobrowolny.  

W sytuacji braku zgody mieszkańców na udostępnienie lokali pomiary odbędą się w na terenie ogólnodostępnym.

Pomiary pola elektromagnetycznego wykonuje się w celu ochrony środowiska określone w art.122 ustawy z 27 kwietnia 2001r prawo  ochrony środowiska,
a jej wyniki przekazuje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta.