UWAGA KORZYSTAJĄCY Z TARGOWISKA !!!!

Dnia 30 kwietnia otwarty został ponownie plac targowy dla handlujących i kupujących, obostrzone są jednak zasady korzystania z targowiska, które każdy z korzystających ma obowiązek przestrzegać.
Przypominamy!
Poniżej najważniejsze informacje dla handlowców i kupujących:
HANDLOWCY:
- czynna część targowiska zostanie ograniczona do powierzchni ogrodzonej, obowiązuje zakaz
handlu poza wydzielonym obszarem,
- stanowiska będą udostępniane sprzedającym według kolejności zgłoszeń (nie obowiązuje na ten
czas rezerwacja stanowisk), miejsce sprzedaży wskazuje inkasent targowiska,
- wyznaczone zostanie wejście i wyjście na teren targowiska,
- handlujący ma obowiązek wyposażyć stanowisko w rękawice ochronne, płyn dezynfekujący
i maskę ochronną, po to aby dezynfekować dłonie po każdej transakcji,
- handlujący ma obowiązek pilnowania kolejki przy swoim stanowisku z zachowaniem bezpiecznej
odległości przez klientów (minimum 1,5 m.)
- towar podaje tylko i wyłącznie sprzedawca,
w przypadku nie stosowania się do wyżej wymienionych zasad handlujący może zostać
wykluczony z możliwości prowadzenia sprzedaży
 
KUPUJĄCY:
- kupujący wpuszczani będą na plac w ograniczonej ilości, tak aby zachować zasady
bezpieczeństwa,
- każda osoba wchodząca na teren targowiska, zobowiązana jest do noszenia rękawiczek i maski
ochronnej,
- korzystanie z zakupów na targowisku możliwe będzie wyłącznie po przeprowadzeniu
obowiązkowej dezynfekcji rąk, przy wejściu na plac targowy,
- kupujący zobowiązani są przestrzegać nakazu utrzymywania bezpiecznych odstępów (minimum
1,5 m).
Targowisko czynne będzie od godz. 6.00 do godz. 14.00 – wtorki, czwartki i soboty.

STOSUJMY SIĘ DO  WYMIENIONYCH ZASAD. NIKT NIE ZADBA O NAS
LEPIEJ NIŻ MY SAMI.