Dział Lokalowy Prowadzi sprawy w szczególności:

  1. Przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przydział mieszkań.
  2. Współpraca ze Społeczną Komisją Mieszkaniową w zakresie przydziału mieszkań oraz przekazywanie informacji o przydziałach mieszkań do Burmistrza.
  3. Nadzór i współpraca przy realizacji wyroków sądowych o eksmisję.
  4. Przeciwdziałanie przypadkom bezumownego zajmowania lokali mieszkalnych.
  5. Prowadzenie spraw w zakresie adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych na mieszkania remontów mieszkań na koszt przyszłego najemcy.
  6. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku prawnego w zakresie praw lokalowych.
  7. Prowadzenie rejestru zgłoszeń wolnych lokali oraz podejmowania działań w celu uregulowania sytuacji prawnej.
  8. Nadzór nad realizacją umów o administrowanie w zakresie gospodarki lokalowej.
  9. Współpraca z Działem Czynszów i Windykacji w zakresie prowadzonej egzekucji w stosunku do osób posiadających zadłużenie z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokali mieszkalnych.

MZBM Sp z o. o., ul 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 16:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00
www.mzbmbielawa.pl

Administracja nr 1– ul. Wolności 54 tel. 74 / 834 10 33
Administracja nr 2 – ul. Bankowa 5 tel. 74 / 833 45 62
Administracja nr 3 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55
Administracja nr 4 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55

Biura administracji otwarte są od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 9.00 i od godz. 13.00 do godz. 15.00

Pracownicy Administracji w godz. od 9.00 do 13.00 przebywają w terenie
Wszelkie prawa zastrzeżone. MZBM Bielawa 2020