Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kwiatowa Ofertę należy...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Postawienie pieca kaflowego w lokalu mieszkalnym" - Pobierz ADRES: 58-260 Bielawa,  ul....
Lokal niemieszkalny (użytkowy) przy ul. Piastowskiej 60B - pobierz                           Garaż przy ul. Bohaterów Getta 14 - pobierz
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: " Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - PobierzADRES: 58-260 Bielawa,  ul. KwiatowaOfertę należy...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Montaż stolarki okiennej w lokalu przy ul. 3 Maja 50/2" - PobierzADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę; Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie - pobierzProtokół...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 37 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach" -...
Szanowni Państwo.Uruchomiliśmy dedykowany portal WWW - Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta.Za pośrednictwem Internetu oraz przeglądarki Internetowej umożliwimy: Przeglądanie historii finansowej Kontrolowanie danych Sprawdzanie...

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie"...
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIAw postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2018r., poz. 1986 z pózn. zm.) w trybie...

MZBM Sp z o. o., ul 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 16:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00
www.mzbmbielawa.pl

Administracja nr 1– ul. Wolności 54 tel. 74 / 834 10 33
Administracja nr 2 – ul. Bankowa 5 tel. 74 / 833 45 62
Administracja nr 3 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55
Administracja nr 4 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55

Biura administracji otwarte są od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 9.00 i od godz. 13.00 do godz. 15.00

Pracownicy Administracji w godz. od 9.00 do 13.00 przebywają w terenie
Wszelkie prawa zastrzeżone. MZBM Bielawa 2020