Jednym z priorytetów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych jest profesjonalna i przyjazna obsługa klienta. Każdego dnia staramy się być bliżej naszych mieszkańców i ich potrzeb. Dlatego też postanowiliśmy o utworzeniu w każdej części miasta Biur Administracji Lokalnej, do których bielawianie mają bliżej ze swojego miejsca zamieszkania.

Z tego względu podzieliliśmy miasto na cztery obszary administracyjne, a ich biura usytuowaliśmy w następujących miejscach:

Administracja nr 1 - ul. Wolności 54 - tel 74 / 834 10 33

Administracja nr 2 - ul. Bankowa 5 - tel 74 / 833 45 62

Administracja nr 3 - ul. Piastowska 41 - tel 74 / 833 86 55

Administracja nr 4 - ul. Piastowska 41 - tel 74 / 833 86 55

Biura Administracji Lokalnej są dostępne dla klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00 oraz od godziny 13.00 do 15.00.

Pracownicy Administracji w godz. od godz. 900 do godz. 1300 przebywają w terenie.

Poza godzinami pracy Administracji, zachęcamy mieszkańców do korzystania z numerów telefonów alarmowych. Linie telefoniczne czynne są po godzinie 15.00 w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy i święta.

Główny numer - 504 897 609

Dział Techniczny MZBM - Tomasz Pastuszka tel. 601 912 867

Wszelkie awarie i usterki należy zgłaszać w administracji właściwej do miejsca zamieszkania lub bezpośrednio w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. ul. 3 Maja 48

MZBM Sp z o. o., ul 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 16:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00
www.mzbmbielawa.pl

Administracja nr 1– ul. Wolności 54 tel. 74 / 834 10 33
Administracja nr 2 – ul. Bankowa 5 tel. 74 / 833 45 62
Administracja nr 3 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55
Administracja nr 4 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55

Biura administracji otwarte są od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 9.00 i od godz. 13.00 do godz. 15.00

Pracownicy Administracji w godz. od 9.00 do 13.00 przebywają w terenie
Wszelkie prawa zastrzeżone. MZBM Bielawa 2020