Dział Czynsz i Windykacja prowadzi sprawy z zakresu:

 1. Ewidencjonowanie najemców, dzierżawców i właścicieli
 2. Naliczanie czynszu i innych należności z tytułu najmu, dzierżawy oraz zaliczek od właścicieli lokali
 3. Księgowanie wpłat i dokumentów związanych z najmem i dzierżawą oraz zaliczek od właścicieli lokali
 4. Prowadzenie ewidencji wymiaru czynszu i opłat związanych z najmem i dzierżawą oraz właścicieli lokali
 5. Wystawianie faktur i rachunków dla najemców lokali i dzierżawców terenu oraz właścicieli lokali użytkowych i wspólnot mieszkaniowych
 6. Potwierdzanie pod względem merytorycznym rachunków za wywóz nieczystości stałych
 7. Prowadzenie ewidencji stanów zużycia wody na podstawie dokonanych odczytów podliczników
 8. Kontrola prawidłowości odczytów stanów wodomierzy blokowych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz potwierdzanie pod względem merytorycznym faktur i rachunków za zużytą wodę i kanalizację
 9. Rozliczanie odbiorców za dostawę mediów do lokali oraz zaliczek od właścicieli na pokrycie kosztów zarządu
 10. Prowadzenie pełnej ewidencji zużycia wody i odprowadzania ścieków......
 11. Windykacja należności wynikających z treści zawartych umów i podjętych uchwał oraz bezumownego użytkowania nieruchomości zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o.

MZBM Sp z o. o., ul 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa
tel. 74 833 42 53, 74 833 42 54, 74 833 44 51
e-mail: biuro@mzbmbielawa.pl
Godziny otwarcia:
Poniedziałek od 7:00 do 15:00
Wtorek od 7:00 do 16:00
Środa od 7:00 do 15:00
Czwartek od 7:00 do 15:00
Piątek od 7:00 do 14:00
www.mzbmbielawa.pl

Administracja nr 1– ul. Wolności 54 tel. 74 / 834 10 33
Administracja nr 2 – ul. Bankowa 5 tel. 74 / 833 45 62
Administracja nr 3 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55
Administracja nr 4 – ul. Piastowska 41tel. 74 / 833 86 55

Biura administracji otwarte są od poniedziałku do piątku
od godz. 7.00 do godz. 9.00 i od godz. 13.00 do godz. 15.00

Pracownicy Administracji w godz. od 9.00 do 13.00 przebywają w terenie
Wszelkie prawa zastrzeżone. MZBM Bielawa 2020