DZIAŁ LOKALOWY
UCHWAŁA NR XXVIII/292/12 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 31 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa  - Pobierz
Informacja dotycząca poniższej uchwały (NR V/60/11) - Pobierz

UCHWAŁA NR V/60/11 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zasad i tryby wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa  - Pobierz

Załącznik do uchwały (NR V/60/11) - Pobierz
Uchwała nr 9/77/15 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz gruntów z nimi związanych. - Pobierz
Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego z dnia 29.08.2018 r.- Pobierz
Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami z dnia 02.12.2019r. - Pobierz
* Oświadczenie o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej - Pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z dnia 26.02.2013r. - Pobierz
Dodatkowe informacje do dodatku mieszkaniowego z dnia 26.02.2013r. - Pobierz
* W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.


DZIAŁ WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH
Informacja dotycząca pożyczek dla członków Wspólnot Mieszkaniowych - 22.03.2013r. - Pobierz
Regulamin udzielania pożyczek na remonty osobom fizycznym będących członkami Wspólnot Mieszkaniowych - 22.03.2013r.- Pobierz
Załącznik nr 1,2,3,4,5 - do Regulaminu udzielania pożyczek na remonty osobom fizycznym będących członkami Wspólnot Mieszkaniowych - 22.03.2013r. - Pobierz
Propozycja - Regulaminu rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej - Pobierz 
Propozycja - Regulaminu porządku domowego we Wspólnocie Mieszkaniowej - Pobierz 


DZIAŁ CZYNSZÓW I WINDYKACJI
Oświadczenie o stanie majątkowym dla osób ubiegających się o rozłożenie zadłużenia na raty - Pobierz


DZIAŁ EKSPLOATACJI
Oświadczenie o ilości zamieszkałych osób i segregacji odpadów komunalnych- Pobierz
Wniosek o wydanie warunków technicznych - Pobierz