Waryńskiego 12 - wykonanie biegu schodowego i podłogi
Słowiańska 2 - remont klatki schodowej
Żeromskiego 64 - dojście do posesji wykonane z kostki betonowej 
Brzeżna 35 - termomodernizacja
Izolacja pionowa ścian fundamentowych