Lokatorzy budynku przy ul. Żeromskiego 57 mają nowe schody wejściowe do budynku wyłożone płytami granitowymi wraz z cokołami.