Waryńskiego 12 - wykonanie biegu schodowego i podłogi