MZBM Sp. z o.o. pomimo zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w dalszym ciągu realizuje kolejne inwestycje remontowe.

Mieszkańcy bloku przy ul. Żeromskiego 25 cieszą się nowo wyremontowaną klatką schodową.