W 2022r. wspólnota mieszkaniowa którą zarządzamy przeprowadzała proces termomodernizacji w ramach programu pilotażowego prowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego”.

W ramach tego programu udało się uzyskać wsparcie w wysokości 120.000 zł.

Jednocześnie podjęliśmy próbę pozyskania dodatkowych środków z tzw. „Białych Certyfikatów”. „Biały certyfikat, znany również jako zbywalny certyfikat depozytowy, to dokument potwierdzający, że u odbiorcy osiągnięta zostanie określona redukcja zużycia energii. Certyfikatem można handlować na rynku wtórnym, podobnie jak handel akcjami.”

W dniu 17.05.2024r. otrzymaliśmy rozliczenie transakcji, dzięki której Wspólnota uzyskała kolejne środki, tym razem w wysokości 31.897,27 zł. Po potrąceniu kosztów operacyjnych przez podmiot obsługi maklerskiej do dyspozycji właścicieli pozostało 28.380,57 zł.

Kolejne wspólnoty oczekują na zakończenie prowadzonych procesów inwestycyjno-rozliczeniowych, w których również prowadzone były działania w celu pozyskania wsparcia w ramach handlu uzyskanymi Białymi Certyfikatami.