Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego, znajdującego się na I piętrze budynku przy ul. Wolności 57 w Bielawie.

Lokal składa się z 2 pomieszczeń o łącznej powierzchni 34,70 m2 + przynależne WC o powierzchni 1,08 m2.

 

Wyposażenie lokalu:

- instalacja elektryczna

- ogrzewanie

- podłoga panele

 

Czas trwania najmu - czas nieokreślony.
Wysokość stawki czynszu netto z tytułu najmu zł/m² - 12,50 zł/m² + opłaty za media.
Zasady aktualizacji wysokości stawki czynszu:
Wysokość stawki czynszu będzie podlegać obligatoryjnie corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po ogłoszeniu nowego wskaźnika.
Termin płatności należności za lokal - do 10-tego każdego miesiąca.