Szanowni mieszkańcy

 

Wczoraj czyli 29.02.2024r. obchodziliśmy DZIEŃ CHORÓB RZADKICH.

My również włączyliśmy się do akcji oświetlając nasze budynki przy ul. Wolności 57 i 3 Maja 48 kolorami symbolizującymi ten wyjątkowy dzień.

Dzień Chorób Rzadkich to koordynowany na całym świecie ruch na rzecz chorób rzadkich, którego celem jest równość szans społecznych, opieki zdrowotnej oraz dostępu do diagnostyki i terapii dla osób cierpiących na rzadką chorobę.

Choć Dzień Chorób Rzadkich jest organizowany pod patronatem pacjentów, wszyscy – w tym pojedyncze osoby, rodziny, opiekunowie, pracownicy służby zdrowia, badacze, klinicyści, decydenci, przedstawiciele przemysłu i ogół społeczeństwa – mogą już dziś uczestniczyć w podnoszeniu świadomości i podejmowaniu działań na rzecz tej bezbronnej populacji, która wymaga natychmiastowej i pilnej uwagi.

Dzieląc się swoimi kolorami za pośrednictwem mediów społecznościowych i wydarzeń, oświetlając budynki, pomniki i domy, dzieląc się doświadczeniami w Internecie i z przyjaciółmi, wzywając decydentów i rzucając światło na osoby żyjące z rzadką chorobą, wspólnie dążymy do zmiany i poprawy życia  300 milionom ludzi na całym świecie.

Razem możemy więcej.

#LightUpForRare

rarediseaseday.org