W ostatnim czasie codzienne życie wymagało od nas wielu zmian, a także umiejętności dostosowania się i stawiania czoła coraz to nowszym wyzwaniom.Z racji tego, że wszystko powoli wraca do normy i możemy wracać na wyższe obroty, chcielibyśmy serdecznie zaprosić do współpracy i kontaktu, a także pokrótce przypomnieć, w jakich sprawach możemy być dla Państwa wsparciem, zarówno teraz, jak i po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej. Liczymy, że już niedługo będziemy mogli spotkać się osobiście i kompleksowo zadbać o istotne dla Państwa kwestie. 
 
Zapraszamy właścicieli lokali ze wspólnot będących poza naszym zarządem do zapoznania się z ofertą proponowanych przez nas usług, która obejmuje m. in.:
 
1. Zarządzanie nieruchomością, w tym przygotowywanie i organizacja zebrań Wspólnoty, realizacja uchwał dotyczących sposobów wykorzystania nieruchomości wspólnej, windykacja należności od dłużników.
Nie naliczamy opłat za:
• dostarczanie korespondencji dotyczącej spraw wspólnoty mieszkaniowej do właścicieli i innych podmiotów
z którymi wspólnota prowadzi korespondencję.

2. Obsługę prawną, w tym reprezentowanie wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami oraz przed organami administracji publicznej.
Nie naliczamy opłat za:
• opracowywanie i opiniowanie zawieranych umów;
• reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji publicznej na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
• zlecanie na podstawie uchwały i na koszt Wspólnoty windykacji opłat należnych od właścicieli lokali
w postępowaniu sądowym i komorniczym.

3. Obsługę księgową, w tym możliwość skorzystania z funduszu pożyczkowego Spółki dla właścicieli lokali, którzy mają problemy w zgromadzeniu środków na planowane prace remontowe lub przejściowe problemy finansowe,
• prowadzenie ewidencji księgowej,
• rozliczanie wpłacanych przez właścicieli zaliczek,
• sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.

4. Techniczne utrzymanie nieruchomości, w tym zlecanie przeglądów nieruchomości i kontrola nad utrzymaniem czystości.
Nie naliczamy opłat za:
• prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami budowlanymi przez osoby posiadające właściwe wykształcenie branżowe (budowlane, elektryczne, sanitarne);
• kontrolę kosztorysów ofertowych składanych przez oferentów na wykonanie robót budowlanych,
• kosztorysowanie drobnych prac budowlanych.

Myśląc o Państwa wygodzie, Spółka podjęła również działania zmierzające do wprowadzenia systemu zdalnego głosowania nad uchwałami w oparciu o wdrożone już elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK). Za pomocą eBOK’a mają Państwo wgląd w kartę lokalu, aktualne saldo oraz historię finansową, są dostępne także elektroniczne wersje dokumentów związanych z lokalem. 
 
Dla każdej nieruchomości zostanie dodatkowo wskazany opiekun klienta  który będzie utrzymywał stały kontakt z zarządem wspólnoty i właścicielami. Jego praca będzie polegała na regularnych wizytach na Państwa budynku, rozmowach o istniejących problemach i nurtujących Państwa tematach. Zbierane informacje będą przekazywane do realizacji przez poszczególne komórki Spółki (Dział Wspólnot Mieszkaniowych, Dział Techniczny).
 
W przypadku zainteresowania powyższą ofertą, zapraszamy do kontaktu. 
 
Również osoby i wspólnoty, z którymi już się znamy i współpracujemy, otrzymają pomoc i informacje. Na ten czas zachęcamy jeszcze do kontaktu telefonicznego, czeka też na Państwa nasza skrzynka na wnioski i podania, tuż przed wejściem do budynku na ul. 3 Maja 48 w Bielawie.
 
Polecamy także odwiedzać naszą stronę internetową https://mzbmbielawa.pl/ ,gdzie znajdą Państwo aktualności, wzory podań i wniosków, a także telefony kontaktowe do każdego z działów, aby bezpośrednio móc połączyć się z nami w celu uzyskania pomocy. W obecnym czasie musimy obustronnie wykazać się dużą wyrozumiałością i współdziałaniem. 
 
Życzymy Państwu zdrowia i do zobaczenia po ponownym otwarciu dla Państwa naszych drzwi.