•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 38 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiana biegu schodowego na klatce schodowej " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Piastowska 38

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019r. do godz. 9:00