•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Informacja o zmianie sposobu przyjmowania opłat w Kasie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
Od dnia 01.01.2019 opłaty należy wnosić jedną kwotą bez podziału na czynsz i wodę.