Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego z potencjałem, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 5 w Bielawie, położonego na I piętrze budynku użytkowego. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej powierzchni 18,30 m².

Wyposażenie lokalu:

- instalacja elektryczna
- instalacja wodno-kanalizacyjna
- okna PCV

Czas trwania najmu - czas nieokreślony.
Wysokość stawki czynszu netto z tytułu najmu zł/m² - 10,00 zł/m² netto + obowiązujący podatek VAT oraz opłaty za media.
Zasady aktualizacji wysokości stawki czynszu:
Wysokość stawki czynszu będzie podlegać obligatoryjnie corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po ogłoszeniu nowego wskaźnika.
Termin płatności należności za lokal - do 10-tego każdego miesiąca.