•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony "Na świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Bielawa będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. w Bielawie"

Ogłoszenie o przetargu, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Umowa na wykonanie usług kominiarskich - plik do pobrania