•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Załącznik
Zapytanie ofertowe - Załącznik
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- Załącznik
Zapytanie ofertowe - Załącznik
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. mająca siedzibę przy ul. 3 Maja 48 w Bielawie ogłasza Zapytanie ofertowe na: "Usługę związaną z prowadzeniem stałej konserwacji i utrzymania zieleni w administrowanych zasobach MZBM Sp-ka z o.o. Bielawa"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony "Na świadczenie usług kominiarskich w budynkach stanowiących własność Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Bielawa będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o. w Bielawie"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie,
INFORMUJE - że Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty cenowej