•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ogłasza przetarg nieograniczony na "Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w części pomieszczeń biurowych w budynku biurowym przy ul. 3-go Maja 48 w Bielawie".

Ogłoszenie o przetargu - plik do pobrania

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - plik do pobrania

Specyfikacja Techniczna - plik do pobrania

Umowa - wzór - plik do pobrania

Książka przedmiarów - plik do pobrania