•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wykonanie komina powietrzno-spalinowego od lokalu mieszkalnego przy ul. Piastowskiej 68 w Bielawie" - Pobierz
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 10-10-2019 - Pobierz