•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz

ADRES:
58-260 Bielawa, ul. Górska 8/10, ul. Żeromskiego 62/11, ul. 3 Maja 58/6, ul. Piastowska 27/7, ul. Żeromskiego 13/9, ul. Wolności 65/6

Protokół z otwarcia ofert w dniu 08-07-2019 - POBIERZ