•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela n/w nieruchomości zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przygotowania lokali socjalnych do zasiedlenia" - Pobierz
ADRES:
58-260 Bielawa,ul. Waryńskiego 7/5, ul. Ostroszowicka 16/21, ul. Ludowa 12/2, ul. Piastowska 63/3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Pobierz