•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Waryńskiego 43 w Bielawie
zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Oferta na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego remontu elewacji z dociepleniem ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Waryńskiego 43 w Bielawie" - Pobierz   


Protokół z otwarcia ofert w dniu 16.05.2019 r. o godz. 13:00 - Pobierz