•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Aktualnosci-Zamówienia Publiczne

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 3 Maja 50 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3 Maja 50

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Brzeżna 25

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 38 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiana biegu schodowego na klatce schodowej " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Piastowska 38

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.12.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Remontu posadzki na parterze klatki schodowej i częściowej naprawy tynków elewacji" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Brzeżna 45

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.11.2019r. do godz. 9:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 38 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiana biegu schodowego na klatce schodowej " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Piastowska 38

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2019r. do godz. 9:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Waryńskiego 39 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Przebudowanie schodów zewnętrznych do budynku i wykonanie chodnika " - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Waryńskiego 39

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.11.2019r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert w dniu 27.11.2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 2 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w sprawie: "Wykonania projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącego remontu elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dociepleniem" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Szkolna 2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 25-11-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Wolności 13 (drzwi drewniane), ul. Brzeżna 25 (drzwi aluminiowe), ul. Bohaterów Getta 14 (drzwi drewniane), ul. Wolności 94-94a (drzwi aluminiowe), ul. Piastowska 38 (drzwi drewniane), ul. Waryńskiego 37 (drzwi drewniane)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9:00

UWAGA ! AKTUALIZACJA   19.11.2019r.:
Do wyceny drzwi drewnianych należy przyjąć możliwość zamontowania samozamykacza z blokadą.

Protokół z otwarcia ofert w dniu 22-11-2019 - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 25-11-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiany stolarki drzwiowej w budynkach" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Kasztanowa 1a, Czerwona 2

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2019r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert w dniu 22-11-2019 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa - właściciela lokalu mieszkalnego przy ulicy 3 Maja 45 w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie wykonania: "Postawienie pieca kaflowego  w lokalu mieszkalnym przy ul. 3 Maja 45 w Bielawie".


Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.11.2019 r. do godz. 9:00 - Pobierz
Protokół z otwarcia ofert w dniu 21-11-2019 - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 21-11-2019 - Pobierz