•  
  •  
  •  
  •  
  •  

W dniu 03.12.2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się spotkanie mieszkańców wskazanych do najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu.


Spotkanie miało na celu pomóc nowym lokatorom przebrnąć przez wszystkie procedury i zagadnienia formalno – prawne związane z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowych w lokalach mieszkalnych oraz tak aby odbyły się one szybko, sprawnie i bez zbędnych problemów. Spotkanie poprowadził przedstawiciel zarządcy, który uczestniczy w odbiorach prac budowlanych przed podpisaniem umów najmu.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych oraz po wpłacie kaucji

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokal przeznaczony do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, do zasiedlenia po wpłacie kaucji oraz lokali z najmem socjalnym.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 23 do 31 października 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku tj. lipiec, sierpień, wrzesień 2019 r.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

W dniu 10.09.2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się spotkanie mieszkańców wskazanych do najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu.


Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych oraz po wpłacie kaucji

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokal przeznaczony do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych, do zasiedlenia po wpłacie kaucji oraz lokali z najmem socjalnym.

Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 05 do 13 sierpnia 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku tj. maj, czerwiec, lipiec.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Osoby wskazane do najmu lokali po wykonaniu niezbędnych prac remontowych. najmu lokali socjalnych

Zapraszamy na Społeczną Komisję Mieszkaniową w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie. Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM w trakcie omawiania spraw uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani na listę lokali przeznaczonych do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych oraz lokali socjalnych.