•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. 3 Maja 50 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. 3 Maja 50

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2019r. do godz. 9:00

Rozstrzygnięcie przetargu - lokal niemieszkalny (użytkowy) przy ul. 1 Maja 34 - pobierz

Rozstrzygnięcie przetargu - lokal niemieszkalny (użytkowy) przy ul. Piastowska 60B - pobierz

W dniu 03.12.2019 r. w siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. odbyło się spotkanie mieszkańców wskazanych do najmu lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu.


Spotkanie miało na celu pomóc nowym lokatorom przebrnąć przez wszystkie procedury i zagadnienia formalno – prawne związane z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowych w lokalach mieszkalnych oraz tak aby odbyły się one szybko, sprawnie i bez zbędnych problemów. Spotkanie poprowadził przedstawiciel zarządcy, który uczestniczy w odbiorach prac budowlanych przed podpisaniem umów najmu.