•  
  •  
  •  
  •  
  •  

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną w sprawie wykonania:

"Remont stropu w lokalu mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 20/4 w Bielawie". - PobierzOfertę należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2019 r. do godz. 9:00


Wnioski na lokale mieszkalne należy składać w terminie od 05 do 13 sierpnia 2019 r. Zaświadczenie o dochodach należy wypełnić u pracodawcy na druku stanowiącym załącznik do wniosku za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku tj. maj, czerwiec, lipiec.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Rozstrzygnięcie przetargu - lokal niemieszkalny (użytkowy) przy ul. 3 Maja 23 - pobierz

Rozstrzygnięcie przetargu - lokal niemieszkalny (użytkowy) przy ul. 1 Maja 34 - pobierz