•  
  •  
  •  
  •  
  •  
Informacja dot. lokali użytkowych - ul. Piastowska 60B - pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wykonania i montażu wkładu kominowego  od urządzenia grzewczego znajdującego się w lokalu mieszkalnym przy ul. Waryńskiego 40/6 w Bielawie" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul.Waryńskiego 40/6

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.10.2019r. do godz. 9:00

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa  oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonanie deratyzacji w budynkach gminnych i budynkach będących w zarządzie MZBM Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia - "Deratyzacja wykonana w budynkach zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o." - Pobierz
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2019r. do godz. 9:00
Ciąg dalszy załącznika Nr 3 - Pobierz

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa  oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie doraźnych usług w budynkach gminnych i zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o.
Przedmiot zamówienia - "Doraźne usługi w budynkach zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o. w zakresie:

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Postawienia pieca kaflowego w lokalach mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 55 i Strażackiej 5 w Bielawie" - Pobierz

 ADRES: 58-260 Bielawa, ul.Piastowska 55, Strażacka 5

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24.10.2019r. do godz. 9:00